Starter den
9/1/24 18:00

Trener 1 - Trenerløypa Seiling

Om seminaret
Hold deg oppdatert om NSF Akademiet!
Ved å abonnere aksepterer du vår Privacy Policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Trener 1-kurset 9. ,10., 15 og 16. januar 2024 fra kl 18:00–21:00 på Teams krever påmelding på Min Idrett for at du skal kunne få formell kompetanse.

Beskrivelse

Hovedmåltrener 1 - Innlæringog deltakelse: 

Trenerenskal kunne gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter, samt utviklefysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på nybegynnernivå. Det erogså avgjørende å kunne ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennendeog trygt miljø. 

Trener 1 er første trinn innen trenerutdanningen inorsk idrett. Utdanningen er utformet av Trenerutvalget, i samarbeid med NorgesSeilforbund og Norges idrettsforbund.

Hovedmålenei Trener 1 er å gjøre treneren i stand til å:

  • Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø
  • Utvikle utøvernes fysiske, psykiske og sosiale egenskaper
  • Gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter

Utdanningen inneholder:

  • 4 kvelder med undervisning på TEAMS
  • Egenlæring  via egenstudier i pensum og e-læringsplattformer.

Utdanningen består av 45 timer teori og 45 timerpraksis. De 45 timene med teori baserer seg på egenstudier, e-læring samt teorigjennomgått på kursdagene.

Praksisen på 45 timer skal gjennomføres ved atkandidaten arbeider som trener for en gruppe i en klubb gjennom en sesong.Kandidaten er selv ansvarlig for å skaffe seg godkjent praksisplass. Nivået pådenne gruppen skal være nybegynnere/ viderekommende. Om det ikke er mulig ågjennomføre dette på klubbnivå, må kandidaten ta kontakt med Trenerutvalget.

Som avslutning til trener 1 skal det skrives en eksamen.

Ved bestått Trener 1-utdanning er kandidaten kvalifisert for Trener 1 etterutdanningskurs og Trener 2.

Etterendt utdanning og praksisperiode skal deltakerne kunne ta selvstendig ansvarfor klubbtrening av nybegynner/viderekommende grupper opp til Norges Cupnivå.  De har en forståelse for treningsprosessen og fokuserer påbarneidrettens verdigrunnlag og fokuserer på seilglede og mestring.  Dehar nødvendig kunnskaper om metoder for utvikling av et sundt treningsmiljø –og for konkurransesituasjonen.

Kursavgift faktureres til forening. Det er krav om 100% deltagelse på all undervisningen.