VHF – Short Range Certificate

VHF radio equipment

For at eie og betjene en maritim VHF radio med DSC (Digital Selected Call) skal man ha et SRC sertifikat. VHF på sjøen er et sikkerhetstiltak som NSF anbefaler alle som fritidsseilere å ha.


Flere seilforeninger tilbyr VHF kurs enten online eller fysisk som forberedelse til å ta eksamen hos Telenor Maritim.

Du kan ta SRC sertifikat som privatist. Enkelt forklart betyr det at du kan gjøre opplæringen helt slik du ønsker, enten gjennom opplæring på et kurssted/skole, ved å ta et webkurs, eller lese deg opp på egen hånd.Uansett hva du velger må en prøve/eksamen avlegges via Telenor Kystradio, før sertifikatet kan utstedes.

Meld deg på i MinIDrett