Storm seil satt på seilbåter i havn

World Sailing Sikkerhetskurs (WS -Offshore Personal safety ) er et meget lærerrikt kurs for alle som vil ferdes i kjølbåter på "litt åpent" hav.  Sikkerhetskurset er for seilere, tur og regatta, skippere og mannskap, som ønsker å øke sin kompetanse og bli en bedre og sikrere seiler under utfordrende forhold – fra forberedelser for båt og mannskap til håndtering underveis.Regattaer i kategori 2 (eller kategori 3 med tillegg) krever World Sailing Sikkerhetskurs for deltagelse.

Varighet:
16 timers kurs, både teori og praksis.
Inneholder både teori og praksis rundt de ulike emnene:
- Å gi hjelp til annet fartøy
- Personlig sikkerhetsutstyr, teori og praksis
- Vedlikehold av sikkerhetsutstyr
- Forebyggende tilpasninger av båt og utstyr
- Brannsikkerhetsregler og brannslokking, teori og praksis
- Mannskap over bord, oppdagelse og håndtering
- Nedkjøling, kuldesjokk og drukning
- Mannskapets helse
- Kunnskap om maritimt vær
- Hardværseiling
- Stormseil
- Skadekontroll
- Søke- og redningsorganisasjoner
- Pyroteknikk og signalutstyr, teori og praksis
- Nødkommunikasjon, teori og praksis
- Redningsflåter og evakuering, teori og praksis

Arrangører:
NSF har valgt og la aktører stort sett utenom egen organisasjon arrangere kurset etter søknad og godkjenning av NSF. Se under.World Sailing Sikkerhetskurs – oppfriskning

Målgruppe:
World Sailing Sikkerhetskurs må fornyes hvert 5. år. Derfor har Worrld Sailing utviklet et eget oppfriskningskurs for de som allerede har World Sailing Sikkerhetskurs.

Varighet: 8 timer

Innhold:
Oppdatering på nytt sikkerhetsutstyr og diskusjoner rundt egne/andres erfaringer.

Arrangør:
NSF har valgt og la aktører stort sett utenom egen organisasjon arrangere kurset etter søknad og godkjenning av NSF. Eksempler på kursarrangører: Redningselskapet, Bergen Båtskole,  Midtnorsk Seilerskole og Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB.

Til arrangører av World Sailing Sikkerhetskurs:

World Sailing Sikkerhetskursene er som navnet tilsier det internasjonale seilforbundet, World Sailing, sitt kurs og kurskrav ovenfor regattaseilere i noen kategorier. Det er Norges Seilforbund som er satt til å administrere kursene i Norge. NSF har ikke "inhouse" kompetanse eller ressurser til å arrangere kursene selv. Derfor er det åpent for organisasjoner eller komersielle aktører å arrangere kurs etter søknad til NSF.
For at NSF skal ha oversikt over når og hvor kurs blir arrangert, må kursarrangører søke NSF på et enkelt skjema for hvert kurs som skal arrangeres. Skjemaet fåes ved forespørsel.

Meld deg på i MinIDrett