Internasjonalt båtførersertifikat (ICC)

a hand holding a card

ICC er et sertifikat for førere av fritidsbåter under 15 meter.
De land som har akseptert FN resolusjon nr. 40 om International Certificate for Operators of Pleasure Craft (ICC), er forpliktet å anerkjenne ICC som gyldig førerdokumentasjon.

Det gjøres oppmerksom på at ICC i utgangspunktet ikke er et krav , og at de landene som har akseptert resolusjonen kan ha ulike regelverk og praksis.

Hos enkelte land vil dette i realiteten innebære at det er krav til ICC (uavhengig om du er født tidligere enn 1980). Videre vil utleier, til tross for at et lands sjøfartsmyndighet ikke stiller krav til ICC, allikevel kunne kreve ICC for å leie ut sine fritidsbåter.

ICC gjelder i flg land:

Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, italy, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Romania, Slovakia, South Africa (not a member state), Switzerland and the United Kingdom.

Lenker:

-Båtførerbevis: https://www.sdir.no/fritidsbat/sertifikater/batforerbevis/

-ICC internasjonalt båtførerbevis: https://www.sdir.no/fritidsbat/sertifikater/internasjonalt-batforersertifikat-icc/

For å bli arrangør må man melde seg på i MinIDrett

Disse online seminarene er obligatoriske: