Høyhastighetsbevis

a person on the waves in a waterscooter

Hvem trenger høyhastighetsbevis?

Alle som skal føre norske fritidsbåter under 24 meter som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer må ta høyhastighetsbeviset.

Dette er uavhengig av om du for eksempel har båtførerbevis eller fritidsskippersertifikat fra før.

Høyhastighetsbeviset i seg selv gir ikke rettigheter til å føre fritidsbåt, dette fordi høyhastighetskurset ikke vil gi grunnleggende opplæring i det å føre fritidsbåt.

Hvis du er født i 1980 eller senere betyr det at du må ha et kompetansebevis i tillegg. Det kan være båtførerbevis, ICC, fritidsskippersertifikat eller et høyere yrkessertifikat.

Er du født før 1980 er du unntatt kravet om båtførerbevis, og du vil av den grunn dekke kravet til føre båtførerbevispliktige fritidsbåter uten å inneha et kompetansebevis. Vi vil likevel anbefale at en har minimum kompetanse tilsvarende båtførerprøven før man gjennomfører høyhastighetskurset.

Hvilke fartøy omfattes av regelverket?

Dersom båten eller vannscooteren med aktuell motorinstallasjon kan oppnå 50 knop eller mer, vil det være krav om høyhastighetsbevis.

For å forenkle håndheving er det utarbeidet en liste over fritidsfartøy som med sikkerhet har makshastighet over 50 knop. Listen vil oppdateres etter hvert som det identifiseres nye modeller som ikke står oppført fra før.

Førere av fritidsbåt som kan oppnå 50 knop eller mer vil være underlagt kravet om høyhastighetsbevis selv om båten de fører ikke står på listen.

Fører har alltid har ansvaret for å gjøre seg kjent med, og oppfylle de krav som stilles.  

Noen vannscootere leveres med diverse nøkler som setter en fartssperre på scooteren. Det vil si at en vannscooter som i utgangspunktet kan gå 50 knop eller mer, kan med bruk av en slik nøkkel få en fartssperre som er under 50 knop. Bruk av slike nøkler vil ikke frita fører fra kravet om høyhastighetsbevis hvis fartspotensialet til vannscooteren, uten bruk av slike nøkler, er 50 knop eller mer.

Les mer hos Sjøfartsdirektoratet

For å bli arrangør må man melde seg på i MinIDrett

Disse online seminarene er obligatoriske: