Fritidsskippersertifikat

For å kunne føre fritidsbåt mellom 15 og 24 meter må du ha et fritidsskippersertifikat. Du må sende søknad om sertifikat til Sjøfartsdirektoratet.

Hvem må ha fritidsskippersertifikat?

Skal du føre et fritidsfartøy med skroglengde fra og med 15 meter og inntil 24 meter i stor kystfart, må du ha fritidsskippersertifikat.

Vi har to ulike sertifikater: D5L og D5LA.

 • Med D5L kan du føre norske fritidsfartøy i stor kystfart.
 • D5LA gir rettigheter til å føre norske fritidsfartøy i uinnskrenket fartsområde (alle farvann).

Hvilke krav stilles for å få dette sertifikatet?

Du må være fylt 18 år, og følgende tre krav må være oppfylt:

 • bestått fritidsskippereksamen etter gjeldende læreplan hos et kurssenter godkjent av Sjøfartsdirektoratet
 • gyldig helseerklæring fra lege
 • dokumentert godkjent fartstid

Kravet om gyldig helseerklæring må alltid oppfylles.

Søknad om fritidsskippersertifikat på grunnlag av utdanning etter vedlegg III tabell A-II/3 eller høyere må fremmes innen fem år etter utstedt vitnemål.

En komplett oversikt over kvalifikasjonskrav for D5L og D5LA finner du her. Velg sertifikatgruppe «fritidsbåt», sertifikattype, søknadstype og avslutt med «View Report».

Hvilke kurs og eksamener må jeg ha?

Fritidsskipperkurset er et emnebasert kurs som dekker den teoretiske og praktiske opplæringen som kreves for å føre et fritidsfartøy på inntil 24 meter i fartsområdet stor kystfart.

Kurset er på 120 undervisningstimer fordelt over åtte moduler, hvor hver modul har en skriftlig eller praktisk avsluttende eksamen:

 1. Navigasjon
 2. Navigasjonshjelpemidler
 3. Sjøveisregler og brovakthold
 4. Skipslære
 5. Sikkerhet
 6. Teknologi/motorlære
 7. Navigasjonshjelpemidler i praksis (praktisk)
 8. Håndtering av fartøy (praktisk)

Hvilke helsekrav stilles?

Det kreves gyldig helseerklæring som bekrefter tilstrekkelig godt syn, fargesyn og hørsel, og allmenn helsetilstand.

Det er viktig å merke seg at erklæringen ikke skal være eldre enn to år dersom ikke annen godkjenning er angitt.

Helseerklæringsskjema for fritidsskippersertifikat finnes her. Helseerklæringen kan fylles ut av allmennpraktiserende lege. Du kan også bruke helseerklæring for arbeidstakere fra skip fra godkjent sjømannslege.

Dersom ikke kravet til normalt fargesyn oppfylles, kan fritidsskippersertifikatet utstedes med begrensning.

Mer informasjon om helsekravene finner du her.

Hvordan oppfyller jeg kravene til fartstid?

Du må oppfylle ett av alternativene for godkjent fartstid for å få utstedt fritidsskippersertifikatet:

 1. Du har disponert og regelmessig brukt et fartøy lengre enn 8 meter (inntil 15 meter) i minst 3 år. Det betyr at du må ha hatt eierskap eller disposisjonsrett til fartøyet. I tillegg må du dokumentere at du har brukt fartøyet regelmessig. Disponert og regelmessig brukt sees på som to ulike faktorer og krever derfor ulike former for dokumentasjon.
 • KS-0363 Skjema for disponert og regelmessig brukt skal brukes ved dette alternativet.
 • Dokumentasjon på at du har disponert fartøyet kan for eksempel være forsikringspapirer, kjøpskontrakt eller registrering i NOR. Har du fått disposisjonsrett på et fartøy som ikke er ditt må disposisjonsretten bekreftes av båtens eier. Bruk del A eller del B i skjema for disponert og regelmessig brukt.
 • Du må også kunne dokumentere at du har brukt fartøyet regelmessig. Dette gjøres ved at en som har kjennskap til din bruk av båt, fyller ut del C i skjema for disponert og regelmessig bruk. Bekreftelse fra ektefelle, samboer eller andre i egen husstand godtas ikke. Ved regelmessig bruk menes med jevne mellomrom.
 1. Du har bestått praktisk utsjekk ved godkjent kurssenter eller bestått praktisk prøve for D6 gjennomført på båt med lengde på minimum 13 meter.
 2. Du har 12 måneders effektiv fartstid på sjøgående fartøy (fartsområde 3 eller mer) med største lengde 8 meter eller mer. Fartstiden skal inkludere brovaktstjeneste.

For å bli arrangør må man melde seg på i MinIDrett

Disse online seminarene er obligatoriske: